Zajistíme pro Vás komplexní daňový servis, tzn. zpracování veškerých daňových přiznání,  zpracování  podkladů a  evidence nutných ke správnému plnění daňových povinností. Zajišťujeme i poradenský servis pro účetní ve firmách.  Samozřejmostí je zastupování při veškerých jednáních a kontrolách se správci daně na finančních úřadech.

Připravíme Vám přiznání k dani:

  • daň z příjmu právnických osob

  • daň z příjmu fyzických osob

  • daň z přidané hodnoty – vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení

  • zpracování kontrolních hlášení k DPH

  • silniční daň

  • přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

  • přiznání k dani z nemovitých věcí

Kromě zpracování daňových přiznání zajišťujeme klientům veškeré registrační povinnosti včetně změn v registracích.
Dále nabízíme klientům zajištění přístupu k jejich daňovým informačním schránkám a následně kontrolu dokladů, předpisů a plateb, které o nich finanční úřady evidují.

Samozřejmostí je využití odkladu při podání daňových přiznání k daním z příjmů.

Provedeme daňový audit účetnictví Vaší firmy a průběžné poradenství.


Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., tel.: 730857374, Ing. Helena Škvarková, tel.: 608436556