Petr Minář & spol., spol. s r.o.

Karolíny Světlé 2137

544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ 27546471

E-mail: pminar@pminar.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS Hradec Králové, C 25319, informace  zde

Společnost je zapsána v evidenci Komory daňových poradců ČR,  informace zde

 

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

Daňový poradce, certifikovaný bilanční účetní

Tel.: 730857374

Ing. Helena Škvarková

Certifikovaná bilanční účetní, daňová specialistka

Tel: 608436556