Zajišťujeme komplexní zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence a jednoduchého účetnictví pro podnikatelské i neziskové subjekty. Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví včetně zastupování při jednání s úřady. Díky vzdálenému přístupu můžeme průběžně zpracovávat Vaše účetnictví i ve Vaší firmě a to buď komplexně, nebo provádět některé úkony dle vzájemné dohody a potřeb Vaší firmy. Zajišťujeme i zpracování výkazů pro banky, zpracování statistik pro ČSÚ a dalších reportů dle potřeb a požadavků klienta.

Podvojné účetnictví

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí, příprava příkazu k úhradě do bank, předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy, kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, reporting, zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh, spolupráce s auditory, zpracování směrnic, zastupování na úřadech, příprava podkladů pro zveřejnění listin v rejstříku

Daňová evidence

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí, předání měsíčního (čtvrtletního) přehledu o hospodářském výsledku a majetku, kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, zastupování na úřadech

Zpracujeme účetnictví nebo daňovou evidenci pro neziskové organizace,  spolky či  společenství vlastníků jednotek. Při přeměně společností zajístíme i due dilligence a v případě likvidace právniockých osob i veškeré související úkony.


Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D., tel.: 730857374, Ing. Helena Škvarková, tel.: 608436556